De sanctie van het slachtoffer

De eerste mens die vuur wist te maken is door zijn medemensen op datzelfde vuur verbrand. Datzelfde (imago) probleem heeft het kapitalisme, het systeem van de vrijwillige handel, op dit moment in onze tijd. Het vuur dat het kapitalisme aanwakkerde is echter niet te doven, niet zolang de mensheid nog bestaat.

Dat vuur dat in ons allen brandt is de honger naar meer en het streven naar de vervulling van waardes en de omarming van keuze en luxe. Het zijn de kapitalistische principes van eigendomsrecht, zelfbeschikking en vrijwillige ruil die ons werkelijk mens hebben gemaakt.

Ik spreek niet over de biologische of de juridische voorwaarden voor het zijn van een mens, maar de filosofische criteria. Een individu, niet vrij in zijn handelingen is een contradictie. Ieder onvrij individu maakt, ongeacht de eigen voorkeur, deel uit van een collectief. De verhoudingen binnen dit collectief kunnen verschillen: Meester-slaaf, landheer-knecht en voor ons het meest relevant staat-burger.

De staat weet waartoe het kapitalisme in staat is. Eenmaal vrij in haar werking kan haar invloed maatschappijen en praktijken drastisch veranderen. Dit is voor mensen die werken voor hun eigen herverkiezing een te groot risico. De staat wil de werkingen van het kapitalisme afremmen dan wel aanmoedigen of vernietigen. Maar door één enkele interventie is er al geen sprake meer van kapitalisme, geen sprake van een vrije markt.

Kapitalisme is op haar best een paard in galop, vandaag de dag is ze te vergelijken met een gedrogeerd veulen in een stal, die op gezette tijden wordt gevoed door haar parasieten.
En dat is ook hoe wij burgers eens gaan eindigen als we deze perverse situatie van overheidsdwang verder zijn beloop laten. De overheid zegt ons nu al wat je mag verdienen, hoeveel je mag houden, welke geneugtes verkeerd zijn en wat je in je lichaam mag stoppen.

De deur naar totalitarisme staat half open, na alles wat ons land heeft meegemaakt, zijn we er dan toch weer ingetuind?

Enkel de rehabilitatie van het kapitalisme kan ons weer bevrijden van onze overheid op al die gebieden waar zij geen plaats heeft. Er is geen ander alternatief, al die wegen brengen ons in dezelfde trechter. De munt is gemanipuleerd, kop:collectivisme, munt:collectivisme, er is geen winnende combinatie. Er zijn slechts gradaties in kwaadaardigheid, diversiteit in intenties en verschillen in prioriteiten. De tijd is gekomen om te kiezen voor een kapitalistisch, werkelijk liberaal alternatief.

Het vermogen om deze keuze bewust en rationeel te maken of onbewust en irrationeel brengt ons terug naar dat ene alternatief. Het alternatief tussen leven of dood, het eerste vereist activiteit en absentie daarvan wordt je dood. Hetzelfde vermogen te kiezen voor leven, doelgerichte actie en creatie wenden we allemaal aan in ons dagelijks leven. Een politiek systeem dat deze vermogens wil beperken, verbieden of exploiteren gaat in tegen de menselijke aard, tegen alles wat onze moderne wereld mogelijk maakt.

Dit huidige systeem gebruikt de kracht van de mens tegen de mens. De huidige parasiterende elite kan geen welvaart creëren, ze kan het enkel verdelen, inefficiënt investeren of in eigen zak steken.
Hun doel is ons net niet over de kling te jagen, dan komt immers hun brood in gevaar. Zij weten dat dit systeem niet van hen afhankelijk is, ze zijn inwisselbaar, maar van de burgers die ze exploiteren.
Zolang een (zwijgende) meerderheid hun morele code accepteert is hun positie niet in het geding.

Dit fenomeen beschreef Ayn Rand als de sanctie van het slachtoffer. Hoe ver moet de overheid gaan om die sanctie te verliezen? Het is onmogelijk vast te stellen hoe groot de weerstand onder een volk moet zijn dat decennialang is geïndoctrineerd via publiek onderwijs en publieke media.

Er is één middel potent genoeg om de hele collectieve facade te doen verdampen: de waarheid.

Het is dan ook geen toeval dat nu de schellen van onze ogen beginnen te vallen we zien dat de waarheid met uitsterven wordt bedreigd. Dankzij de postmoderne voorhoede die vanaf de jaren 60 onze academische instellingen is ingeslopen wordt het concept waarheid vertroebeld. Men spreekt nu over visies, meningen en conventies. Als wordt gesproken over de waarheid dan is het als politieke spin of frame. Het veelvuldig appelleren aan het hele verhaal, het echte verhaal of het eerlijke verhaal door politici heeft deze termen in waarde doen dalen.

Door concepten als de waarheid te corrumperen hebben de parasieten het de verdedigers van individuele rechten enorm moeilijk gemaakt. Alle logische theorieën baseren zich op waarheid en daarom moeten wij onze strategie aanpassen. Als we het kapitalisme tot stand willen brengen moeten we termen als waarheid, rechtvaardigheid en moraliteit terugwinnen, en dat kan enkel door de morele basis achter de corruptie van deze concepten te bevechten.

De politieke implementatie van een moreel en rechtvaardig systeem gebaseerd op de aard van de mens en individuele rechten is ongebreideld kapitalisme. Indien zo gepresenteerd kan het elke aanval van gefaalde linkse intellectuelen of primitieve religieuze lobbyisten weerstaan.

Ik stel dat de grens al is bereikt, na het duizenden jaren financieren van alle andere denkbare vijandige ismes wordt het tijd dat de vruchten van het kapitalisme ten goede komen aan instandhouding van kapitalisme, niet haar vernietiging. Ik verzoek de lezer diep te reflecteren op de eigen afgegeven sanctie aan de machthebbers van vandaag en om vervolgens overeenkomstig te handelen.

(In Atlas Shrugged(1957), het magnum opus van Ayn Rand kunt u lezen wat er gebeurt als de sanctie van het slachtoffer niet langer vanzelfsprekend is)
http://www.bol.com/nl/p/atlas-shrugged/1001004000668088/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s