Een pleidooi voor Objectieve grenzen.

Migratie is mogelijk het belangrijkste politieke thema van deze eeuw. Het debat is dan ook losgebarsten in de VS dankzij Donald Trump en in Europa vanwege de enorme stroom vluchtelingen en asielzoekers die de Europese bereiken.

Henri Serton en Victor van der Sterren hebben getracht invulling te geven aan ”Een libertarisch betoog voor immigratiebeperkingen”

Nu beschouw ik mezelf als Objectivist en niet als libertarier maar ik zie in Nederland libertariers wel als politieke ”familie” op veruit de meeste gebieden. Het betoog van beide heren sprak me zeer aan, was rationeel beargumenteerd en inspireerde me tot een aanvulling, een alternatieve benadering en in mijn ogen een verbetering van een pleidooi voor immigratiebeperkingen.

Ze formuleerden 3 hoofdargumenten tegen ”vrije migratie” of ”open grenzen”
Met de eerste 2 argumenten ben ik het volledig eens

– Kosten: zwaardere druk op sociale voorzieningen

– Cultuur: Import van een niet-liberale cultuur schaadt het fundament van onze westerse beschaving en zal leiden tot meer linkse politiek door groter collectivistisch electoraat.

Het derde argument voor migratiebeperking gaat van de heren Serton en Van der Sterren gaat uit van een anarchistisch wereldbeeld en politiek ideaal. De overheid wordt gezien als niet-legitieme territoriale macht, kort gezegd: De overheid heeft überhaupt geen recht om mensen recht te verlenen om in Nederland te wonen. Ik citeer:

”Als alle grond in privé-bezit zou moeten zijn, en ‘publieke ruimte’ eigenlijk immoreel is, kunnen we dan niet stellen dat het toelaten van immigranten in ‘Nederland’ goed te vergelijken valt met een situatie waarin de krakers van een pand andere krakers uitnodigen om zich in dat pand te vestigen? Hoe kunnen zij dit legitiem doen, als niet-eigenaar? Enkel de rechtmatige eigenaar van grond kan bepalen wie hij op zijn erf toelaat, en onder welke voorwaarden. Derhalve zouden consequente libertariërs éérst naar de privatisering van alle grond moeten streven, en kunnen vervolgens de private eigenaren zelf bepalen wiens aanwezigheid zij daar dulden.”

Voor iedere anarchist lijkt dit me een overtuigende argumentatie, de overheid mag niemand weigeren of toestaan maar als we moeten kiezen dan maar weigeren want argument 1 en 2.

Ik doe nu een poging om een alternatief voor dit argument te introduceren voor hen die net als ik van mening zijn dat een legitieme gelimiteerde overheid mogelijk en zelfs wenselijk is.

Voor de duidelijkheid, ik erken dat de overheid niet de eigenaar van Nederland is. In het meest ideale geval zou op een handvol ministeries en kazernes na alle ruimte in privaat bezit zijn. Dus hoewel de overheid mogelijk enkele stukken grond in beheer heeft zou ze nooit de eigenaar zijn van het gehele Nederlandse grondgebied.

Hoe kan de overheid dan legitiem migratie beperken of voorwaarden stellen?
De legitimiteit van deze nachtwakerstaat-overheid zou zijn gegrond in de objectiviteit van haar wetten. In navolging van Ayn Rand stel ik dat al het handelen van een overheid gericht moet zijn op de bescherming van individuele rechten en dat zij zich niet schuldig maakt aan schenden van deze rechten. Iemand toegang weigeren tot een natie is niet per definitie een schending van een recht, het oordeel is altijd contextueel.

Voorbeeld: het weigeren van Communisten uit Nederland.
De toegang weigeren tot (meer) Communisten in Nederland is rechtvaardig want gegrond in de werkelijkheid. Deze mensen steunen expliciet het schenden van individuele rechten, zowel moreel als mogelijk financieel en fysiek. Ik stel dat een overheid die geen eigenaar is van de grond waarover ze gezag voert evenwel legitiem bedreigingen voor vrijwillige sociale interactie mag bestrijden. Het bestrijden van deze dreiging moet uiteraard gebaseerd zijn op rationele criteria en objectieve bewijsvoering. Een dergelijk asiel en immigratiebeleid zou deel uitmaken van een buitenlands beleid gebaseerd op het egoïstische belang van Nederland. Om meer inzicht te bieden in hoe zo een beleid eruit zou zien citeer ik Objectivist Harry Binswanger die vanuit Amerikaans perspectief de volgende uitgangspunten formuleerde: in zijn column ”Why Objectivist disagree on immigration”

”In the case of immigration, the right solution is essentially fourfold:

1. Militarily crush Iran and its ally-states, in an all-out campaign (it would be too short to call it a war). That, coupled with a proper foreign policy, would end the rise of Islam and worry about Muslim immigration.

2. Make immigrants sign away their right–for their whole lives–to any government loot. That would end the worry about poorer immigrants coming to get welfare.

3. Make it impossible for immigrants to get the vote–for their whole lives. That would end the worry about immigrants from statist cultures voting in more statists.

4. Replace multicultural BS with the proud, morally confident assertion of America’s moral superiority over the statist and theocratic societies from which the immigrants are coming. We are right and they are wrong–politically, philosophically, and in other ways. Standing up for our values would end the worry about immigrants diluting (the fast-fading remnants of) American individualism.”

De voorstanders van ongelimiteerde toegang zijn in het beste geval naïef en in het slechtste geval kwaadaardig. Ons huidige beleid is dan ook het logische resultaat van een cultuur geïnfecteerd door de altruïstische doctrine die stelt dat het beter is te handelen voor het belang van de ander dan voor het eigen belang. Nederland heeft geen morele plicht om mensen op te vangen of toe te laten. Laten we bedrijven toestaan om de beste mensen te selecteren, de vrije markt zal dit proces geheel om de overheid heen kunnen faciliteren. In geval van arbeidsmigratie zou de overheid zich enkel moeten richten op veiligheidsrisico’s en niets anders.

Conclusie:

Er bestaat geen universeel recht op mobiliteit, privaat eigendom gaat boven elke claim uit noodzaak. Overheden van vrijere landen hebben het recht om mensen uit minder vrije landen te weigeren. De overheid zou migranten moeten toelaten zolang er geen objectieve dreiging is voor de individuele burgers van die staat. Mobiliteit is een wens maar geen morele claim. Een kapitalistisch egoïstisch coherent buitenlands beleid zal zorgen voor een aanzuigende werking op de beste migranten en een afschrikmiddel voor de slechtste. Zolang we nog leven in de huidige gemengde economie kunnen voorstanders van vrijheid enkel ijveren voor realisme en slechts in beperkte mate voor idealisme.

Yernaz Ramautarsing

Bronnen

Artikel Henri Serton en Victor van der Sterren http://victorvandersterren.blogspot.nl/2015/09/een-libertarisch-betoog-voor.html?spref=fb

Artikel Harry Binswanger http://www.hbletter.com/why-objectivists-disagree-on-immigration/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s